Sand-Factory Sand-Factory.nl |  Sculpturen |  Workshops |  Gallerie |  F.A.Q. |  Contact |  Sitemap

Sand-Factory.com
Postjesweg 38-2
1057 EB Amsterdam
The Netherlands
+31 (0)6 41 727 643
Info@Sand-Factory.nl

English | Deutsch  


Gallerie - Projecten - Kasteel Vredenburg te Utrecht

De Vredenburg (ook Vredeborch genoemd) was een 16e-eeuws kasteel in de stad Utrecht. Restanten van het kasteel zijn nog steeds zichtbaar op de plek waar nu Muziekcentrum Vredenburg staat.
Keizer Karel V lijfde het Sticht Utrecht in bij zijn keizerrijk in 1528 en gaf opdracht tot de bouw van een dwangburcht. De bedoeling was om het gebied beter te kunnen beschermen tegen de hertog van Gelre, om de in Utrecht gelegerde soldaten een beter verblijf te bieden, en tevens om de Utrechtse burgerij, die voor een deel Gelders gezind was, in toom te houden. In 1529 werd met de bouw van het kasteel begonnen, en in 1532 was de burcht vrijwel klaar.

Vredenburg

Vredenburg   Vredenburg

Vredenburg   Vredenburg

Vredenburg   Vredenburg

Vredenburg

In 1976 en 1978 werden de funderingen van het kasteel tijdens opgravingen blootgelegd. Een deel van de fundamenten zijn nog bewaard gebleven onder het Muziekcentrum Vredenburg. Op 16 augustus 2007 werd wederom een groot deel van het fundament blootgelegd. De fundamenten van het kasteel zijn hierbij goed zichtbaar gemaakt en liggen slechts enkele centimeters onder het huidige straatniveau. Volgens het plan van de gemeente Utrecht wordt een deel van het bastion aan de noordoostkant en tevens de oostmuur in het nieuw te bouwen muziekpaleis ingepast; deze delen zullen dan ook zichtbaar blijven.